The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1428 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

Augustenborg

10.5.1815 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Hr Etatsraad Hansen! Efter Deres Ønske oversendes Dem en Skrivelse til Academiet inde holdende Hs Majestæts Resolution af 16 f.M. Deres Brev har iøvrigt meget fornøjet og beroliget mig da jeg deri har gienkiendt det Sindelag der stedse har besielet Dem og som om muligt maae forøge den Højagtelse med hvilken jeg forbliver Deres


Augustenburg d. 10 Maj 1815
velvillige og forbundne
Christian Frederik


Jeg formoder at C.J. Kejser har berettet om Odense Slot som kan blive meget logeabelt og jeg anbefaler Dem denne Sag

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 30
Last updated 11.01.2013 Print