10.5.1815

Afsender

Christian 8.

Afsendersted

Augustenborg

Modtager

C.F. Hansen

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Hr Etatsraad Hansen! Efter Deres Ønske oversendes Dem en Skrivelse til Academiet inde holdende Hs Majestæts Resolution af 16 f.M. Deres Brev har iøvrigt meget fornøjet og beroliget mig da jeg deri har gienkiendt det Sindelag der stedse har besielet Dem og som om muligt maae forøge den Højagtelse med hvilken jeg forbliver Deres


Augustenburg d. 10 Maj 1815
velvillige og forbundne
Christian Frederik


Jeg formoder at C.J. Kejser har berettet om Odense Slot som kan blive meget logeabelt og jeg anbefaler Dem denne Sag

Generel kommentar

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Arkivplacering

m30A, nr. 30

Sidst opdateret 11.01.2013