Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9562 af 10246
Afsender Dato Modtager
Caspar Friderich Lassen [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Identificeret ved hjælp af underskrift sammenligning, se generel kommentar.

1.4.1844 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høyvelbaarne/ H Konferentsraad Collin / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand &&

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Jeg kan endnu ikke andet end dele den Anskuelse af d omtalte Sag. Men da man paaberaaber sig Testamentet af 1838 ønskede jeg dog at en Kommission det [xxxxx][.] Fra Museumstatuten seer jeg ikke at der kan blive andet at gjøre end at tilføie sin Dissens og maaskee andrage Sagen for [xxxxtiiet]. Jeg kommer imidlertid efter Aftale

Kb. d. 1st April 1844
Din
Lassen

Generel kommentar

Brevet er meget vanskeligt at tyde. Det er kun underskrevet “Lassen”, men fra sammenligning med breve fra Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, kan det konkluderes at der er tale om Caspar Friderich Lassen. Disse breve kan findes i Collins Brevsamling med følgende inventar nummer: “Coll. Brevs. XXXI” og “Coll. Brevs. XXIII”.

Arkivplacering
m29 I, nr. 13
Emneord
Thorvaldsens testamenter
Sidst opdateret 10.05.2011 Print