1.4.1844

Afsender

Caspar Friderich Lassen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Identificeret ved hjælp af underskrift sammenligning, se generel kommentar.

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høyvelbaarne/ H Konferentsraad Collin / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand &&

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Jeg kan endnu ikke andet end dele den Anskuelse af d omtalte Sag. Men da man paaberaaber sig Testamentet af 1838 ønskede jeg dog at en Kommission det [xxxxx][.] FraI Museumstatuten seer jeg ikke at der kan blive andet at gjøre end at tilføie sin Dissens og maaskee andrage Sagen for [xxxxtiiet]II. Jeg kommer imidlertid efter Aftale

Kb. d. 1st April 1844
Din
Lassen

Generel kommentar

Brevet er meget vanskeligt at tyde. Det er kun underskrevet “Lassen”, men fra sammenligning med breve fra Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, kan det konkluderes at der er tale om Caspar Friderich Lassen. Disse breve kan findes i Collins Brevsamling med følgende inventar nummer: “Coll. Brevs. XXXI” og “Coll. Brevs. XXIII”.

Arkivplacering

m29 I, nr. 13

Emneord

Kommentarer

  1. Ordet er vanskeligt at læse, der kan muligvis stå “Pro”.

  2. Ordet er vanskeligt at læse, der kan muligvis stå “kancelliet”.

Sidst opdateret 10.05.2011