The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 9562 of 10246
Sender Date Recipient
Caspar Friderich Lassen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Identificeret ved hjælp af underskrift sammenligning, se generel kommentar.

1.4.1844 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høyvelbaarne/ H Konferentsraad Collin / Storkors af Dannebroge og Dannebrogsmand &&

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Jeg kan endnu ikke andet end dele den Anskuelse af d omtalte Sag. Men da man paaberaaber sig Testamentet af 1838 ønskede jeg dog at en Kommission det [xxxxx][.] Fra Museumstatuten seer jeg ikke at der kan blive andet at gjøre end at tilføie sin Dissens og maaskee andrage Sagen for [xxxxtiiet]. Jeg kommer imidlertid efter Aftale

Kb. d. 1st April 1844
Din
Lassen

General Comment

Brevet er meget vanskeligt at tyde. Det er kun underskrevet “Lassen”, men fra sammenligning med breve fra Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, kan det konkluderes at der er tale om Caspar Friderich Lassen. Disse breve kan findes i Collins Brevsamling med følgende inventar nummer: “Coll. Brevs. XXXI” og “Coll. Brevs. XXIII”.

Archival Reference
m29 I, nr. 13
Subjects
Thorvaldsen's Wills
Last updated 10.05.2011 Print