Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4277 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

29.8.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Ditlev Martens [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen attesterer Martens’ flid og talent og anbefaler ham som højst værdig til økonomisk støtte.

Se original [Translation]

Jeg griber med største Fornøielse Leiligheden at kunne give min Anbefaling til Hr. Martens.

Hans udmærkede Flid forbunden med hans Vedholdenhed i sine Studeringer til Uddannelsen af sine Kundskaber i sit Fag har tilfulde tiltrukket sig min høieste Tilfredshed og Beundring.

Jeg har seet med største Glæde hans viste Arbeider her i Rom, som have lagt for Dagen de største Prøver paa hans sjeldne Talent og vist os hvad vi kunne vente af denne flittige Kunstner.

Jeg kan derfor ikke Andet end ønske ham alt mueligt Held og som høist værdig anbefale ham paa det Bedste til Opmuntring og Understøttelse.

Rom d. 29de. August 1827.

A Thorvaldsen

Generel kommentar

Brevet har været gået over ved midterfolden og er efterfølgende limet sammen (ved konservator).

Arkivplacering
m28A I, nr. 15
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist NN [+]

Koncipistkommentar

Koncipisten er endnu ikke identificeret.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
Ditlev Martens
Sidst opdateret 27.02.2017 Print