29.8.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Ditlev Martens

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Thorvaldsen attesterer Martens’ flid og talent og anbefaler ham som højst værdig til økonomisk støtte.

Dokument

Jeg griber med største Fornøielse Leiligheden at kunne give min Anbefaling til Hr. Martens.

Hans udmærkede Flid forbunden med hans Vedholdenhed i sine Studeringer til Uddannelsen af sine Kundskaber i sit Fag har tilfulde tiltrukket sig min høieste Tilfredshed og Beundring.

Jeg har seet med største Glæde hans viste ArbeiderI her i RomII, som have lagt for Dagen de største Prøver paa hans sjeldne Talent og vist os hvad vi kunne vente af denne flittige Kunstner.

Jeg kan derfor ikke Andet end ønske ham alt mueligt Held og som høist værdig anbefale ham paa det Bedste til Opmuntring og UnderstøttelseIII.

Rom d. 29de. August 1827.

A Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

With the greatest pleasure do I seize the opportunity to be able to give my testimonial to Martens.

His excellent diligence in connection with his persistence in his studies for the education of his knowledge in his profession has fully attracted my satisfaction and admiration.

With the greatest pleasure I have seen his works shown here in Rome, which have displayed the greatest proofs of his rare talent and shown us what we might expect from this diligent artist.

Therefore I cannot but wish him all possible success and strongly recommend him as highly deserving encouragement and assistance.

Rome, August 29th 1827

A Thorvaldsen[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet har været gået over ved midterfolden og er efterfølgende limet sammen (ved konservator).

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Koncipistkommentar

Koncipisten er endnu ikke identificeret.

Arkivplacering

m28A I, nr. 15

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Martens kom til Rom ultimo 1825, men hans værker fra de første år i Rom er p.t. ikke kendt, så det er omgærdet med usikkerhed, hvilke arbejder Thorvaldsen her forholder sig til. Maleriet Det indre af Frauenkirche i München fra 1825 (Aros) har Martens dog nok haft med sig til Rom fra rejsen derned, og o. 1826 gjorde han studier af Thorvaldsens værksted på Piazza Barberini, der fire år senere blev omsat i akvarellen Pave Leo XII aflægger besøg i Thorvaldsens værksteder ved Piazza Barberini 18. 10.1826 fra 1830, Dep.18. Da Thorvaldsen skrev anbefalingen, var Martens netop hjemvendt fra en længere rejse via Napoli til Sicilien og Calabrien; han beskriver rejsen i et langt brev af 4.7.1827, hvoraf det fremgår, at han på rejsen tegnede de antikke templer på ruten. Disse tegninger fik Thorvaldsen med stor sandsynlighed at se ifm. Martens’ tilbagevenden til Rom.

  2. Ditlev Martens opholdt sig i Rom fra ultimo 1825 til 1837. Han havde altså været i byen godt halvandet år, da Thorvaldsen skrev anbefalingen.

  3. Det vides p.t. ikke, hvem Martens ville kontakte mhp. økonomisk støtte. Frederik 6. gav Martens en månedlig støtte på 20 rigsdaler 1820-24. Fonden ad usus publicos gav ham støtte 1825, 1828 og 1832, og fra “kongens chatolkasse” fik han 240 rigsdaler årligt 1825-27.

Sidst opdateret 27.02.2017