Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3923 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

20.3.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Jørgen Conrad de Falsen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen forsøger at besvare Falsens kritik af de to basrelieffer, som han har modtaget til sin hustrus gravmonument.

Se original [Translation]

Rom d. 20 Martzo
1826

Jeg [har] med Fornøe[l]se imod[t]aget Deres Brev af 15 Dec[e]mbre forige aar Hvoraf jeg seer at de er i forlæenhed med de to Bassorilievi som jeg har skikket til Deres salig Kones Minde. Jeg har ikke giordt mer eller mindre a hvad De har beedet mig om, De erendre maaske ikke at have sagt mig at de ønskede Basserelievet af Natten da Deres Kone vis er Dødt tillige med to Børen

[På papirets bagside findes endnu et udkast til samme brev:]
Jeg har modtaget Deres Brev gode hr Falsen og seer deraf den forlegenhed de to Basserilieve giør Dem som jeg har sendt Dem til Deres sale Kones Monument.
De irendre ma[a]ske ikke at De badt mig om at udføre Natten fordi De[r]es Kone var Dødt med to Børen og paa den anden Side Genius med den omvende falkel, at den ene rundt og det andet firkantet er følge[lig]

[Under brevteksten er, mens papiret har været drejet 90 grader med Thorvaldsens hånd skrevet:]
4 pamle
5 palme

Arkivplacering
m28, nr. 68
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Falsens bestilling · Forsvundne værker af Thorvaldsen · Gravmæler, relieffer · Relieffer, allegorier
Værker
Sidst opdateret 12.09.2016 Print