The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3923 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

20.3.1826 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevudkastet.

Jørgen Conrad de Falsen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen tries to formulate an answer to Falsen’s criticism of the two reliefs he has received for the sepulchral monument to his wife.

See Original [Translation]

Rom d. 20 Martzo
1826

Jeg [har] med Fornøe[l]se imod[t]aget Deres Brev af 15 Dec[e]mbre forige aar Hvoraf jeg seer at de er i forlæenhed med de to Bassorilievi som jeg har skikket til Deres salig Kones Minde. Jeg har ikke giordt mer eller mindre a hvad De har beedet mig om, De erendre maaske ikke at have sagt mig at de ønskede Basserelievet af Natten da Deres Kone vis er Dødt tillige med to Børen

[På papirets bagside findes endnu et udkast til samme brev:]
Jeg har modtaget Deres Brev gode hr Falsen og seer deraf den forlegenhed de to Basserilieve giør Dem som jeg har sendt Dem til Deres sale Kones Monument.
De irendre ma[a]ske ikke at De badt mig om at udføre Natten fordi De[r]es Kone var Dødt med to Børen og paa den anden Side Genius med den omvende falkel, at den ene rundt og det andet firkantet er følge[lig]

[Under brevteksten er, mens papiret har været drejet 90 grader med Thorvaldsens hånd skrevet:]
4 pamle
5 palme

Archival Reference
m28, nr. 68
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Falsen's Commission · Lost Works by Thorvaldsen · Funerary Monuments, Reliefs · Reliefs, Allegories
Works
Last updated 12.09.2016 Print