Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 466 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

28.7.1805 [+]

Dateringsbegrundelse

Udkastet er ikke dateret, men datoen fremgår af det afsendte brev af 28.7.1805.

Kunstakademiet, København [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Et udkast til det færdige brev af 28.7.1805.

Se original [Translation]

Med inderlig stor Glæde og Erkjendtlighed har jeg modtaget det Kongelige Akademies meget ærede Skrivelse af 15de Junii, hvoraf jeg seer at det har behaget Hans Kongelige Majestæt paa Akademiets derom gjorte Forestillingg, at udnævne mig som Professor i Billedhugger Kunsten ved det Kongelige Kunst Akademie. Det er mig ubeskriveligen smigrende at erfare Akademiets Bevaagenhed og Godhed for mig, hvorpaa jeg har saa mange Prøver, og jeg vover at bede Samme at ville bevidne for Vores Naadige Regjering min allerunderdanigste Taknemmelighed.
I Haab om at det bliver mig endnu nogen Tid tilladt at forlænge mit Ophold i Rom for at udføre i Marmor de hos mig bestilte Arbejder, skal jeg ej mangle at tilsende Akademiet en Afstøbning af det deraf som kan tjene til Prøve paa den Fremgang jeg hidindtil har kundet gjort, og som jeg ærbødigst beder maatte modtages med samme Bevaagenhed som Akademiet før har værdiget mig, da jeg stræber, og stedse skal stræbe at gjøre ald den Fremgang som er mig muelig, for saaledes at kunne gjøre mig værdig til Akademiets vedvarende Godhed og Yndest

ærbødigst
T.

Generel kommentar

Dette er et udkast til brev af 28.7.1805, se kommentarerne dér.

Arkivplacering
m28, nr. 29
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist Christian Stub
Thiele
Ikke gengivet hos Thiele; det er derimod det færdige brev, Thiele II, p. 20-21.
Emneord
Gipsafstøbninger, Thorvaldsens værker · Kunstakademiet, Thorvaldsens professorat · Thorvaldsens forbliven i Rom · Thorvaldsens udnævnelser
Personer
Christian 7.
Sidst opdateret 08.06.2015 Print