No. 411 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

27.10.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Se begrundelse for dateringen i det lidt større udkast til samme brev.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Fragmentudkast til et brev. Thorvaldsen takker familien Schubart.

Se original [Translation]

De[t] er meg ikke muligt at be[s]krive de foeler den hengevenhed som ieg føler for al de ma[n]ge Godhede[r] som ieg har nydt af Der[es] Ecellenza og kan kun som ikke meer [xxx] kommen maa nøjees hermed med at fremstele andet en[d] et selepple[?] men oprigtig taksige til dem og Dere[s] naadige Frue[,] giv ieg maatte snart have den Glæde at see dem her Da man taller om Der skal være pest i livor[no]

Generel kommentar

Dette udkast findes på sidste side af et andet brevudkast af 6.8.1804 fra Thorvaldsen til Kunstakademiet – nedfældet på papiret af Herman Schubart. Nærværende fragment er skrevet med blyant og ganske vanskeligt at tyde i alle detaljer, som det fremgår af afskriften.
Der findes et andet lidt større udkast til samme brev, se den generelle kommentar dér om Thorvaldsens brevskrivningsproces.

Arkivplacering
m28, nr. 27
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Montenero · Mæcenvirksomhed · Thorvaldsens brevskrivningsproces · Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Personer
Jacqueline Schubart
Sidst opdateret 29.06.2015 Print