Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 410 af 10318
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

27.10.1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men da pesten i Livorno omtales, er udkastet skrevet i efteråret 1804. Den præcise dato skyldes dernæst Schubarts svarbrev af 2.11.1804, hvor modtagelsen af Thorvaldsens brev nævnes med dets dato.

Herman Schubart [+]

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Thorvaldsen bekymrer sig for, om den gule feber i Livorno-området vil ramme familien Schubart.

Se original [Translation]

Det giør mig inderlig und at Deres Exellenze nu er paa Monte Nero da man her taller om at den Gule Feber er i Livorno

[på hovedet i forhold til ovenstående:]

Det gjorde mig inderligt unt at Deres Exellenze nu er paa Monte nero, da man nesten ikke taller om andet her en som Pest i Livorno Jo mer ieg hør tale derom jo mer smerter det mig at tenkke Deres Exsellenze er der mellem en saa falig Sydom, noget har det trøsted mig – de Brev – den efterretning ieg har faaet hos Hr Baron Honbolt fra Dem at Sydomen ikke er saa stor som man her udbreeder den men dog er jeg bange at Deres Exellence ikke er frygtsom nogk og vaager for meget. Hver saa God og Gleed mig med et par Ord fra Dem og lad mig hvide vorledes det gaar Dem og Deres gode Kone om vi dog snart skal have den Glæde at see Dem i Rom

[for sig på den anden halvdel af arket:]

Det er mig ikke muligt at kunde skrive Hvad ieg føler

Generel kommentar

Dette brevudkast er meget karakteristisk for Thorvaldsens skriveproces, og hans forhold til at nedfælde sine tanker på skrift i det hele taget. Hans ordblindhed træder tydeligt frem: Inkonsistent stavning – und og unt (for ondt), Gleed mig og Glæde – og fonetisk betinget stavning – falig (for farlig), Sydom (for sygdom), nogk (for nok), vaager (for vover).
Udover staveproblemerne volder dispositionen af teksten ham også problemer: Han påbegynder udkastet én gang, drejer papirer og begynder igen. Så følger et suk over, at han ikke formår at udtrykke sig klart på skrift.
Dernæst (eller evt. før) tager han afsæt i sidste sætning og påbegynder et andet, mindre udkast, som heller ikke bliver færdigt. Der kan sagtens have været flere udkast involveret.
Det er tydeligt, at processen voldte Thorvaldsen vanskeligheder, men at han trods alt endte med at få afsendt et brev, ved vi fra Schubarts svar af 2.11.1804.

Arkivplacering
m28, nr. 108
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Gengivet hos Thiele I, p. 251.
Emneord
Thorvaldsens brevskrivningsproces · Thorvaldsens tale- og skriftsprog
Personer
Wilhelm von Humboldt · Jacqueline Schubart
Sidst opdateret 29.06.2015 Print