Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6287 af 10246
Afsender Dato Modtager
Jørgen Sonne [+]

Afsendersted

Antagelig Rom

Antagelig 1834-1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Kvitteringen er udateret, men da den sandsynligvis omhandler betaling for et af de to malerier (B291 og B292) af Sonne, som i dag findes i Thorvaldsens malerisamling, stammer brevet antagelig fra Sonnes ophold i Rom 1834-1838. Dette underbygges af, at betalingen fandt sted i den romerske møntenhed, scudi romani, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Antagelig Rom

Resumé

Sonne kvitterer for modtagelse af betaling for et maleri, enten En valplads morgenen efter et slag, B291, eller Romerske landfolk udenfor osteriet ved Ponte Mammolo, B292.

Se original

Undertegnede har af Etadraad Thorvaldsen
erholdt for et Maleri

120 Scudi
som herved bevidnes
J: Sonne

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af et af Sonnes malerier – enten En valplads morgenen efter et slag, B291, eller Romerske landfolk udenfor osteriet ved Ponte Mammolo, B292, der begge stadig befinder sig i Thorvaldsens samling.


Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er først erhvervet til Thorvaldsens Museum i 1958, jf. journal-nr. 5-11/1958.

Arkivplacering
m26 II, nr. 9
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • H.C. Andersen (Helga Vang Lauridsen (ed.)): H.C. Andersens dagbøger, bd. I, København 1971, p. 291. Under datoen 29.1.1834 omtales det, at Andersen ser maleriet på en romersk udstilling: “Et smukt bataillestykke af Sonne, [med] en sovende Kriger ved en Kanon, en alvorlig mand indhyllet i en Kappe underholde sig med en anden, det er Morgendæmringen.”
  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 70-71, nr. 291-292.
  • Alfred von Reumont: Römische Briefe von einem Florentiner 1837-1838, Bd. I, Leipzig 1840, p. 185. (Se det fulde uddrag af Reumonts bog om Thorvaldsens malerisamling publiceret i Arkivet her.)
  • A. Westers: Thorvaldsens malerisamling. En oversigt over den malerisamling, Thorvaldsen erhvervede sig under sine ophold i Rom (1797-1838, 1841-1842). Konferensafhandling, 1959, p. 166-67. (Kopi i THM’s bibliotek).

Emneord
Genrescener · Indkøb af malerier · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens malerisamling
Værker
Sidst opdateret 02.08.2016 Print