The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6287 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Sonne [+]

Sender’s Location

Antagelig Rom

Presumably 1834-1838 [+]

Dating based on

Kvitteringen er udateret, men da den sandsynligvis omhandler betaling for et af de to malerier (B291 og B292) af Sonne, som i dag findes i Thorvaldsens malerisamling, stammer brevet antagelig fra Sonnes ophold i Rom 1834-1838. Dette underbygges af, at betalingen fandt sted i den romerske møntenhed, scudi romani, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Antagelig Rom

Abstract

Sonne acknowledges receipt of payment for a painting, either A Battlefield on the Morning after a Battle, B291, or Roman Country People outside the Osteria at Ponte Mammolo, B292.

See Original

Undertegnede har af Etadraad Thorvaldsen
erholdt for et Maleri

120 Scudi
som herved bevidnes
J: Sonne

General Comment

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af et af Sonnes malerier – enten En valplads morgenen efter et slag, B291, eller Romerske landfolk udenfor osteriet ved Ponte Mammolo, B292, der begge stadig befinder sig i Thorvaldsens samling.


Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er først erhvervet til Thorvaldsens Museum i 1958, jf. journal-nr. 5-11/1958.

Archival Reference
m26 II, nr. 9
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • H.C. Andersen (Helga Vang Lauridsen (ed.)): H.C. Andersens dagbøger, bd. I, København 1971, p. 291. Under datoen 29.1.1834 omtales det, at Andersen ser maleriet på en romersk udstilling: “Et smukt bataillestykke af Sonne, [med] en sovende Kriger ved en Kanon, en alvorlig mand indhyllet i en Kappe underholde sig med en anden, det er Morgendæmringen.”
  • Ludvig Müller: Thorvaldsens Museum. Anden Afdeling. Nyere Kunstsager. Beskrevne af lic. L. Müller, Museets Inspecteur. Første og andet Afsnit. Malerier og Tegninger, København 1849, p. 70-71, nr. 291-292.
  • Alfred von Reumont: Römische Briefe von einem Florentiner 1837-1838, Bd. I, Leipzig 1840, p. 185. (Se det fulde uddrag af Reumonts bog om Thorvaldsens malerisamling publiceret i Arkivet her.)
  • A. Westers: Thorvaldsens malerisamling. En oversigt over den malerisamling, Thorvaldsen erhvervede sig under sine ophold i Rom (1797-1838, 1841-1842). Konferensafhandling, 1959, p. 166-67. (Kopi i THM’s bibliotek).

Subjects
Genre Scenes · Purchase of Paintings · Thorvaldsen as an Art Collector · Thorvaldsen's Collection of Paintings
Works
Last updated 02.08.2016 Print