Antagelig 1834-1838

Afsender

Jørgen Sonne

Afsendersted

Antagelig Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Antagelig Rom

Dateringsbegrundelse

Kvitteringen er udateret, men da den sandsynligvis omhandler betaling for et af de to malerier (B291 og B292) af Sonne, som i dag findes i Thorvaldsens malerisamling, stammer brevet antagelig fra Sonnes ophold i Rom 1834-1838. Dette underbygges af, at betalingen fandt sted i den romerske møntenhed, scudi romani, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder.

Resumé

Sonne kvitterer for modtagelse af betaling for et maleri, enten En valplads morgenen efter et slag, B291, eller Romerske landfolk udenfor osteriet ved Ponte Mammolo, B292.

Dokument

Undertegnede har af EtadraadI Thorvaldsen
erholdt for et MaleriII

120 ScudiIII
som herved bevidnes
J: Sonne

Generel kommentar

Kvitteringen dokumenterer Thorvaldsens køb af et af Sonnes malerier – enten En valplads morgenen efter et slag, B291, eller Romerske landfolk udenfor osteriet ved Ponte Mammolo, B292, der begge stadig befinder sig i Thorvaldsens samling.


Brevet er ikke en del af Thieles oprindelige brevfund (se Arkivets historie). Det er først erhvervet til Thorvaldsens Museum i 1958, jf. journal-nr. 5-11/1958.

Arkivplacering

m26 II, nr. 9

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Værker

B291 En valplads morgenen efter et slag, 1833, inv.nr. B291
B292 Romerske landfolk udenfor osteriet ved Ponte Mammolo, 1835, inv.nr. B292

Kommentarer

  1. Dvs. etatsråd. Thorvaldsen var 12.11.1819 blevet udnævnt til etatsråd i Danmark, se hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Det vides p.t. ikke med sikkerhed, hvilket maleri der her er tale om – der findes to malerier af Sonne i malerisamlingen, nemlig En valplads morgenen efter et slag, B291, og Romerske landfolk udenfor osteriet ved Ponte Mammolo, B292.
    Førstnævnte var udstillet i Rom i januar 1834, jf. H.C. Andersen, op. cit.

  3. Dvs. scudi romani, jf. referenceartiklen om datidens møntenheder. Betalingen i den romerske møntenhed underbygger, at er er tale om et indkøb foretaget, mens Sonne opholdt sig i Rom.

Sidst opdateret 02.08.2016