Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3122 af 10243
Afsender Dato Modtager
Jørgen Knudtzon [+]

Afsendersted

Napoli

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Motivet er utydeligt, men synes at kunne have været gjort med en antik gemme.

Antagelig 1823 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.
Dateringen følger her Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 56.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur Thorvaldson.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiere Thorwaldson.

Overbringeren heraf, Major de Bathe, har anmodet mig om en Anbefaling til Dem – og da han har en ganske smuk Kone, som ieg formoder han vil giøre Dem bekiændt med, saa undslog ieg mig ikke for at opfylde hans Ønske, idet ieg giver ham disse Linier – og ieg troer De vil intet have imod at giøre begges Bekiændtskab.

Baillie hilser Dem mange Gange – han og ieg ere meget vel tilfreds her; vi ere godt logerede og nyde Neapels Herligheder – vi skulle synes bedre om os[,] kunde vi besøge Dem een Gang imellem. – Vi have havt Hertugen og Hertuginden af Devonshire, som nu ere i Rome, hvor ieg haaber at treffe Dem frisk og vel om een Par Maaneder.
Evig Deres Dem hengivne og troe Ven

Jørgen Knudtzon.

Arkivplacering
m26 I, nr. 52
Andre referencer

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 56.

Sidst opdateret 18.08.2014 Print