The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3125 of 10246
Sender Date Recipient
Jørgen Knudtzon [+]

Sender’s Location

Napoli

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl. Motivet er utydeligt, men synes at kunne have været gjort med en antik gemme.

Antagelig 1823 [+]

Dating based on

Dateringsbegrundelsen er under udarbejdelse.
Dateringen følger her Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 56.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Monsieur / Monsieur Thorvaldson.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Kiere Thorwaldson.

Overbringeren heraf, Major de Bathe, har anmodet mig om en Anbefaling til Dem – og da han har en ganske smuk Kone, som ieg formoder han vil giøre Dem bekiændt med, saa undslog ieg mig ikke for at opfylde hans Ønske, idet ieg giver ham disse Linier – og ieg troer De vil intet have imod at giøre begges Bekiændtskab.

Baillie hilser Dem mange Gange – han og ieg ere meget vel tilfreds her; vi ere godt logerede og nyde Neapels Herligheder – vi skulle synes bedre om os[,] kunde vi besøge Dem een Gang imellem. – Vi have havt Hertugen og Hertuginden af Devonshire, som nu ere i Rome, hvor ieg haaber at treffe Dem frisk og vel om een Par Maaneder.
Evig Deres Dem hengivne og troe Ven

Jørgen Knudtzon.

Archival Reference
m26 I, nr. 52
Other references

  • Hroar Olsen: ‘Breve til Thorvaldsen fra Jørgen Knudtzon’, in: Kunst og Kultur, 1. Hefte, 1915, p. 56.

Last updated 18.08.2014 Print