Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 9012 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.S. Møsting
Ordenskapitlet, København
[+]

Afsendersted

København

18.3.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Thorwaldsen, / Directeur for Academiet for de skjønne / Kunster, Storkors af Dannebrogorde-/nen og Dannebrogsmand pp.
Ingen udskrift.

Resumé

Ordenskapitlet rykker for tilbagelevering af Thorvaldsens ridderkors.

Se original

Da den af Deres Høivelbaarenhed ved Udnævnelsen til Commandeur af Dannebrogordenen aflagte Ridder=Decoration ikke endnu er indkommen til Ordenscapitulet, maa jeg i Henhold til min Skrivelse af 1’ August 1829, tjenstligen anmode Dem om behageligen at ville snarest mueligt foranstalte Indsendelsen.

Kjøbenhavn d: 18de Marts 1842.
JS Møsting

/ Lindberg

Generel kommentar

Dette er Ordenskapitlets rykker for tilbagelevering af Thorvaldsens ridderkors, som han oprindelig modtog ved sin udnævnelse til ridder af Dannebrog 28.1.1810. Ved udnævnelse til en højere orden skulle man returnere det lavere rangerende ordenstegn. Det må antages, at Thorvaldsen efterkom anmodningen og returnerede sit ridderkors, da sagen ikke nævnes senere. På Thorvaldsens Museum findes ridderkorset da heller ikke bevaret i dag i modsætning til de fleste andre af Thorvaldsens ordener, men ordensbåndet til Dannebrogordenens ridderkors er dog i museets eje, N8.


Han var endda blevet udnævnt til storkorsridder af Dannebrog 18.11.1839 og skulle ved den lejlighed på tilsvarende vis tilbagelevere kommandørkorset, se brev af 20.11.1839 fra Ordenskapitlet. Muligvis opbevarede Thorvaldsen ridderkorset i Rom, og Ordenskapitlet benyttede da lejligheden til at rykke for tilbageleveringen, da billedhuggeren befandt sig i Rom på dette tidspunkt.

Arkivplacering
m24 1842, nr. 12
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens udnævnelser
Værker
Sidst opdateret 31.08.2016 Print