Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8197 af 10246
Afsender Dato Modtager
A.C. Kierulff [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et sort laksegl med heraldisk motiv. Brevpapiret er desuden præget med kvadratisk felt (ca1,5×1cm) indrammet af en lille bort og indeholdende teksten “A K”.

6.10.1839 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. Hr Conferentsraad Thorwaldsen / Commandeur af Dannebrog og Dannebrogsmand / Ridder af flere Ordener.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Netop, som jeg havde giort Aftale med en Vognmand om i Morgen at befordre mig til Præstøe, for at aflægge et Besøg, hos Dem min høitagtede Ven og Velynder, paa Nyesøe, erfarer jeg at De er kommet her til Byen. Da jeg nu meget gierne vild tale med Dem om Museet, for derved at sættes i Stand til lettest, rigtigst og hurtigst at bringe denne Sag til en ønskelig Afgiørelse, saa beder jeg Dem, med Overbringeren at ville opgive mig en Tiid, naar jeg endnu i Eftermiddag efter Kl 6, eller i Morgen hvad Tiid De vil, kan komme til Dem.
Med sand Agtelse og Hengivenhed

Kiøbhavn d 6’ October 1839 Deres
  AC Kierulf
Arkivplacering
m23 1839, nr. 22
Sidst opdateret 10.05.2011 Print