Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 7582 af 10246
Afsender Dato Modtager
Elisabeth Wedel-Heinen [+]

Afsendersted

Albano

Afsenderinfo

Rødt laksegl med våbenskjold kronet af grevekrone.

5.8.1838 [+]

Dateringsbegrundelse

Dag og måned fremgår af brevet, men året anføres ikke. Der må dog være tale om 5.8.1838, da Thorvaldsen netop denne dag rejste fra Rom for at begive sig sin hjemrejse til Danmark. Wedel-Heinens ærinde med brevet er, som det ses, “at sige Dem det sidste Lev vel”.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Signor Comandatore Thorwaldsen. / in / Roma / È pregato di ricapitarla / subito perche i affare / di urgenza.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Albano d: 5te. August.

Min gode fortreffelige Thorwaldsen! Jeg blev ret bedrøvelig overrasket ved strax efter Bordet i Gaar at iile tilbage til Dem, at finde Dem kiørt ud med Deres Datter – jeg haabede endnu at De maaskee var kiørt ud af Albaner Veien, men blev ogsaa heri skuffet, og er saa desværre indskrænket paa at sige Dem det sidste Lev vel ved Pennens Hielp. – Gud give Dem en ret lykkelig Reise, og en snarlig Tilbagekomst, gode kiære Thorwaldsen, og lov mig at beholde mig i venlig Erindring i Fraværelsen, samt at deele min Glæde ved Gienforeningen.
Jeg haaber at De opfylder mit inderlige Ønske, at giemme Deres portrait for dem i mit beste Værelse; – inden De igien betræder Deres Værelser skal det være paa sin gamle Plads, jeg forlanger det kuns saa længe jeg skal undvære Originalen, og skal i enhver Henseende svare Dem til det.
Saa lev da vel min egen gode Thorwaldsen, lad Kierlighed og Harmonie stedse leve iblandt os – og troe at jeg stedse af ganske Hierte er Deres Hengivne

Elisabeth Wedel-Heinen

Jeg sender Dem Kys til min Julius, min Søster Amalia Juel, og Møstings – besørg Dem godt –

Arkivplacering
m22 1838, nr. 56
Personer
Elisa Paulsen
Sidst opdateret 10.05.2011 Print