Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 897 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Et tydeligt aftryk findes fx på brev af 3.6.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.

13.2.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sigr Pne Colmo / Sigr Alberto Thorwaldsen / Porfessore dell’ accademia delle belle arte di / Copenhagen, Scultore Danese / a Roma.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Montenero de 13º Februari 1810

Overbringeren af dette Brev er Dr Nemnich fra Hamborg. Han er en lærd Mand som ønsker at gjøre Deres Bekiendtskab min bedste Thorwaldsen. Dette Ønske er saa naturligt at jeg ikke kan andet end give Manden Ret, og tillige at medgive ham en Anbefalings Skrivelse til Danmarks Phidias. Han har skreven en mængde Bøger, og tænker at skrive endnu fleere. Han vil see Roms Mærkværdigheder, og skiøndt jeg ikke veed om han er en stor Kunstkjender, saa dog vil han anvende sin Tid til at lære kjende Kunstens Mesterstykker, og De vil vist gierne vise ham Deres.

Jeg misunder ham den Glæde at see Dem, og jeg omfavner Dem paa det kjerligste

B[aron] Schubart

P.S. Jeg har medgivet Dr Nemnich et Brev til Lund som jeg har bedet at være ham behielpelig.


[På brevets udskriftsside er skrevet følgende med blyant, antagelig med Thorvaldsens hånd:]

Noelopan Bona[x]
  Buonaparte
  Etrapanoub
Arkivplacering
m2 1810, nr. 5
Personer
J.L. Lund
Sidst opdateret 14.06.2013 Print