The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 897 of 10246
Sender Date Recipient
Herman Schubart [+]

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Et tydeligt aftryk findes fx på brev af 3.6.1808 fra Schubart til Thorvaldsen.

13.2.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: All’ Illmo Sigr Pne Colmo / Sigr Alberto Thorwaldsen / Porfessore dell’ accademia delle belle arte di / Copenhagen, Scultore Danese / a Roma.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Montenero de 13º Februari 1810

Overbringeren af dette Brev er Dr Nemnich fra Hamborg. Han er en lærd Mand som ønsker at gjøre Deres Bekiendtskab min bedste Thorwaldsen. Dette Ønske er saa naturligt at jeg ikke kan andet end give Manden Ret, og tillige at medgive ham en Anbefalings Skrivelse til Danmarks Phidias. Han har skreven en mængde Bøger, og tænker at skrive endnu fleere. Han vil see Roms Mærkværdigheder, og skiøndt jeg ikke veed om han er en stor Kunstkjender, saa dog vil han anvende sin Tid til at lære kjende Kunstens Mesterstykker, og De vil vist gierne vise ham Deres.

Jeg misunder ham den Glæde at see Dem, og jeg omfavner Dem paa det kjerligste

B[aron] Schubart

P.S. Jeg har medgivet Dr Nemnich et Brev til Lund som jeg har bedet at være ham behielpelig.


[På brevets udskriftsside er skrevet følgende med blyant, antagelig med Thorvaldsens hånd:]

Noelopan Bona[x]
  Buonaparte
  Etrapanoub
Archival Reference
m2 1810, nr. 5
Persons
J.L. Lund
Last updated 14.06.2013 Print