Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 867 af 10247
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Rødt laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen. Dele af aftrykket er utydeligt.
Poststemplet: “DECIMES”, “113 LIVOURNE”.

1.1.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Allo Stimatmo Sigr / Sig.r Alberto Thorwaldsen / Professore di Scultura nella Real / Accademia delle belle arte di Copenhagen / a / Roma / racommandata al / Café Tedesco / Strata Condotta.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Montenero den 1º Januari 1810

Ved at tilønske Dem alt mueligt godt i dette nysbegyndte Aar min høytelskede Ven og Landsmand, skikker jeg Dem i min Kones Navn en liden Assignation paa 16 Scudi som hun ønsker at De anvender til at giøre Dem en glad og lystig Dag med alle vore i Rom tilstædeværende Landsmænd den 14de Januari som er min Fødselsdag. Jeg er vis paa at De alle med venskabeligt Hjerte vil drikke min Sundhed, og jeg beklager ey selv at kunne være i denne Vennekreds; men mit Hjerte og mine Tanker vil være iblandt Dem og vi vil drikke paa Montenero Deres alles Skaal, og udraabe et Evviva a tutti i nostri Amici in Roma. Min Kone beder Dem ikke at indskrænke Dem til blotte Landsmænd; men ogsaa at lade vore fælles Venner deeltage i denne Venskabshøytidelighed.

Hauch har tilskreven mig saa meget godt om vor fortreffelige Thorwaldsen. Alle i Dannemark ønske at kjende Deres ypperlige Arbeider.

Jeg erfarer med Fornøyelse at Herr Koch arbeyder paa Tegningerne af Deres Statuer og Basreliefer. Ved denne Leylighed bliver disse Bekjendt i Fædrenelandet. Hauch skriver mig at man blot ønsker at see vort ny Slot prydet med Deres Arbeider, og at dette Slots Bygning og Indretning er saa skiøndt og ædelt at Deres Statuer ville der indtage en Plads som var dem værdig.

Lev vel min gode Ven og Landsmand

Deres oprigtige B[aron] de Schubart

Arkivplacering
m2 1810, nr. 1
Sidst opdateret 10.05.2011 Print