Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 868 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Montenero

Afsenderinfo

Rødt laksegl med aftryk, muligvis fra en antik gemme.

14.1.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til Herr / Professor Thorwaldsen / i / Rom.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Montenero den 14de Januari 1810

Tusinde Tak min bedste Thorwaldsen for Deres ypperlige Tegning, som virkelig er den skiønneste af alle de som jeg har seet og modtaget af Deres kjere Haand. At forbinde i inderligste Fortroelighed Sundhed med Kierlighed er det største Gode man kan ønske en Ven, og Deres Siinbilledlige Tegning, overskrider alt hvad Poesien selv kunne udtrykke. Jeg tilskriver Dem dette Brev Dagen selv, da denne herlige Tegning er mig bleven tilstillet i Deres Navn. Den stod ved Siden af min gode Kones Foræringer, og var mig derfor dobbelt kjer; Jeg kan endnu ikke sige Dem noget om Dagens Høytidelighed; thi min elskede Elisas Planer ere mig aldeles ubekjendt. I Morgen tilskriver jeg vor gode Landsmand Høyer, og til ham skal jeg sende Beskrivelsen over hvad der er foregaaet; imidlertid omfavner jeg Dem kjerligst

Deres oprigtige Ven og Landsmand

B[aron] de Schubart

Arkivplacering
m2 1810, nr. 2
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 147.
Sidst opdateret 10.05.2011 Print