Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 736 af 10246
Afsender Dato Modtager
Herman Schubart [+]

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Sort laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.

20.3.1809 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sigr / Sigr Alberto Thorwaldsen / Profre di Scultura della Reale Accad: / della bella arti di Copenhagen / a / Roma / Trinita di Monte.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Pisa den 20 Marz 1809

Min bedste Thorwaldsen! Overbringeren af dette Brev er en af mine gode Venner Dr Bini fra Pisa som rejser til Rom for at see det Mærkværdige medens La Settimana Santa. Han er en ret flink og oplyst Mand, af Profession er han en Avocut og vel anseet her i Pisa. Han har Smag og Følelse for Konst og ønsker meget at see Deres Mesterstykker. Maaskee kunde De medgive ham Deres Vestale for at jeg kunde antænde den hellige Ild, og mine Vanhellige Sigarer. Jeg anbefaler ogsaa denne brave Mand som om fjorten Dage agter at rejse tilbage til Pisa til Lund som er nok saa god naar De ikke har Tid at føre ham om at see det ny og gamle Rom samt Konstens Mesterstykker –

Dr Bini kan sige Dem at vi befinde os Gud skee Lov og Vel. Jeg omfavner Dem hjertelig

B[aron] Schubart

Arkivplacering
m2 1809, nr. 7
Personer
J.L. Lund
Sidst opdateret 14.06.2013 Print