20.3.1809

Afsender

Herman Schubart

Afsendersted

Pisa

Afsenderinfo

Sort laksegl med Schubarts våbenskjold: To løver holder et skjold med gengivelse af Herkules med køllen.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All’ Illmo Sigr / Sigr Alberto Thorwaldsen / Profre di Scultura della Reale Accad: / della bella arti di Copenhagen / a / Roma / Trinita di Monte.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Pisa den 20 Marz 1809

Min bedste Thorwaldsen! Overbringeren af dette Brev er en af mine gode Venner Dr Bini fra Pisa som rejser til Rom for at see det Mærkværdige medens La Settimana Santa. Han er en ret flink og oplyst Mand, af Profession er han en Avocut og vel anseet her i Pisa. Han har Smag og Følelse for Konst og ønsker meget at see Deres Mesterstykker. Maaskee kunde De medgive ham Deres Vestale for at jeg kunde antænde den hellige Ild, og mine Vanhellige Sigarer. Jeg anbefaler ogsaa denne brave Mand som om fjorten Dage agter at rejse tilbage til Pisa til LundI som er nok saa god naar De ikke har Tid at føre ham om at see det ny og gamle Rom samt Konstens Mesterstykker –

Dr Bini kan sige Dem at vi befinde os Gud skee Lov og Vel. Jeg omfavner Dem hjertelig

B[aron] Schubart

Arkivplacering

m2 1809, nr. 7

Personer

Kommentarer

  1. Den danske maler J.L. Lund.

Sidst opdateret 14.06.2013