No. 564 af 10318
Afsender Dato Modtager
Irina Vorontsova [+]

Afsendersted

Skt. Petersborg

Afsenderinfo

Rødt laksegl: Ovalt våbenskjold.

23.8.1806 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur Torvalsen Sculpteur / à Rome.

Resumé

Grevinde Vorontsova erklærer sig sikker på, at Thorvaldsen har holdt sit ord og givet de bestilte værker den sidste afpudsning. Hun vil give bankmanden Torlonia i opdrag at ekspedere de værker, som allerede må være indpakkede med så stor omhyggelighed, at de tåler landtransport. Hun beder Thorvaldsen svare Torlonia, skulle værkerne mod forventning ikke være færdig, beder hun det gjort, de allerede afpudsede må overdrages til Torlonia og resten forlanges overdraget i løbet af to måneder.

Se original

Ce 23. Aout. St Petersbourg 1806

Je crois que vous avés tenu la parole Monsieur que vous m’avés dernierrement donné d’achever pour cet Eté tout l’ouvrage que je vous ai commandé. Les objets qui sonts prets emballés avec le plus grand soin pour qu’il puisse être transporté par terre, je charge le M. Torlonio de cet expedition. J’espere qu’il n’arrivera aucun dommage, je vous demande la plus grande attention dans l’emballage c’est l’essentiel. Tout ce qui vous est dû vous sera acquittés, Donnés votre reponse a M. Torloni qui me 1’enverra – Je suis d’une impation inexprimable dans l’attente de voir arrivé vos ouvrages & bien d’autres egalement ici desire admirer vos ouvrages, qui en être comme touts estimés, ainsi Mr si vous n’avés pas terminé, je vous conjure de finir, & les emballer aussi bien que possible, vous pourriés confier a Mr Torloni emballer tout ce que vous avés achevés & le reste je vous le demande instament dans deux Mois – Je suis avec estime
Irene C[omtesse]. Worontzoff

Generel kommentar

Vorontsova sendte flere rykkerbreve for udleveringen af sine bestilte værker. Se fx de næsten enslydende breve 12.1.1806 og 14.6.1806.

Arkivplacering
m2 1806, nr. 17
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens værker, fragt af · Vorontsovas bestilling
Personer
Giovanni Raimondo Torlonia
Værker
Sidst opdateret 07.01.2013 Print