23.8.1806

Afsender

Irina Vorontsova

Afsendersted

Skt. Petersborg

Afsenderinfo

Rødt laksegl: Ovalt våbenskjold.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Monsieur Torvalsen Sculpteur / à Rome.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Grevinde Vorontsova erklærer sig sikker på, at Thorvaldsen har holdt sit ord og givet de bestilte værker den sidste afpudsning. Hun vil give bankmanden Torlonia i opdrag at ekspedere de værker, som allerede må være indpakkede med så stor omhyggelighed, at de tåler landtransport. Hun beder Thorvaldsen svare Torlonia, skulle værkerne mod forventning ikke være færdig, beder hun det gjort, de allerede afpudsede må overdrages til Torlonia og resten forlanges overdraget i løbet af to måneder.

Dokument

Ce 23. Aout. St Petersbourg 1806

Je crois que vous avés tenu la parole Monsieur que vous m’avés dernierrement donnéI d’achever pour cet Eté tout l’ouvrageII que je vous ai commandé. Les objets qui sonts prets emballés avec le plus grand soin pour qu’il puisse être transporté par terre, je charge le M. TorlonioIII de cet expedition. J’espere qu’il n’arrivera aucun dommage, je vous demande la plus grande attention dans l’emballage c’est l’essentiel. Tout ce qui vous est dû vous sera acquittés, Donnés votre reponse a M. Torloni qui me 1’enverra – Je suis d’une impation inexprimable dans l’attente de voir arrivé vos ouvrages & bien d’autresIV egalement ici desire admirer vos ouvrages, qui en être comme touts estimés, ainsi Mr si vous n’avés pas terminé, je vous conjure de finir, & les emballer aussi bien que possible, vous pourriés confier a Mr Torloni emballer tout ce que vous avés achevés & le reste je vous le demande instament dans deux MoisV – Je suis avec estime
Irene C[omtesse]. Worontzoff

Generel kommentar

Vorontsova sendte flere rykkerbreve for udleveringen af sine bestilte værker. Se fx de næsten enslydende breve 12.1.1806 og 14.6.1806.

Arkivplacering

m2 1806, nr. 17

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2
A3 Apollon, 1805, inv.nr. A3
A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A28 Amor og Psyche, ca 1807, inv.nr. A28
A41 Ganymedes rækker skålen, 1804, inv.nr. A41

Kommentarer

  1. Noget brev fra Thorvaldsen indeholdende det nylige løfte om værkernes færdiggørelse kendes ikke.

  2. Vorontsova bestilte februar 1804 og 5.3.1804 følgende skulpturer: Amor og Psyche, Bacchus og Ganymedes samt Venus og Apollon. Yderligere forpligter Thorvaldsen sig i den nævnte kontrakt fra februar 1804 sig til yderligere at udføre to portrætbuster, henholdsvis af grevinde Vorontsovas søn Ivan Vorontsov, sandsynligvis A302 og hendes søster fyrstinde Jevdokija Ivanovna Golitsyna, marmoreksemplar på Thorvaldsens Museum, A304.
    Det vides ikke i dag, hvor Vorontsovas bestilte marmoreksemplarer af de tre første skulpturer befinder sig. På Thorvaldsens Museum findes gipsmodellen til Amor og Psyche, A28, og et tilsvarende marmoreksemplar, A27. På museet findes desuden originalmodellen i gips, A2, til Bacchus samt Ganymedes i en afstøbning i gips fra Thorvaldsens tid, A41 og originalmodellen til Apollon, A3. Se evt. referenceartiklen om Vorontsovas bestilling.

  3. Bankmanden Giovanni Raimondo Torlonia, som i Rom tog sig af det praktiske angående Vorontsovas bestilling.

  4. Hvilke personer, der udover Vorontsova har været utålmodige vides ikke. Der kan muligvis have været tale om russiske kunstnere, for i sit brev 12.1.1806 skriver Vorontsova, at det vil glæde hende snart at modtage de bestilte værker, fordi “moi & plusieurs artistes d’ici sont impatients d’en jouir”. Allerede i sit brev 20.9.1805 skriver hun imidlertid: “plusieurs amateurs d’ici sonts egalement emprenés d’admirer vos ouvrage”.

  5. Det er usikkert, om denne rykkerskrivelse har fået Thorvaldsen til at oversende nogle af værkerne. De kan dog ikke alle være blevet afleveret, da der yderligere finde to senere rykkerbreve; 24.6.1809 og 6.7.1809 omhandlende Vorontsovas bestilling. Se desuden referenceartiklen herom.

Sidst opdateret 07.01.2013