Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6563 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ordenskapitlet, København [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl med storkorset for Dannebrogsordenen omkranset af elefantordenens kæde og ordene: DE KONGELIGE ORDENERS SEGL

25.10.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

tilskrIFT: Høivelbaarne / Hrr. Etatsraad og Professor Thorwaldsen, / Commandeur af Dannebrogordenen og / Dannebrogsmand. –
Udskrift: Høivelbaarne / Hrr: Etatsraad og Professor Thorwaldsen, / Commandeur af Dannebrogordenen og / Dannebrogsmand. –

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Da det, i Overeensstemmelse med Hans Majestæts allerhøieste Resolution af 28de. Juni 1808 og 10de. Marts 1809 for Deres Høivelbaarenhed som Commandeur af Dannebrogordenen for Aarene fra 1ste. Juli 1829 til 1ste Juli d:A: forfaldne Bidrag til Dannebrogsmændenes Understøttelsesfond, 50Rbdl: Sølvmynt samt Optagelsesgebyr 15Rbdl: Sølvmynt ikke endnu er indbetalt, maa jeg, ifølge Hans Majestæts seneste Bestemmelser om Ordenernes Regnskabsvæsen, tjenstligen anmode Deres Høivelbaarenhed om, behageligen at ville, snarest mueligt tilstille mig ovennævnte Beløb, hvorefter Qvittering strax skal følge. –

Kjøbenhavn den 25de: October 1834 –

J Haxthausen

/ Lindberg

Arkivplacering
m19 1834, nr. 63
Emneord
Regninger til Thorvaldsen · Thorvaldsens udnævnelser
Sidst opdateret 10.05.2011 Print