The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6563 of 10246
Sender Date Recipient
Ordenskapitlet, København [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Rødt laksegl med storkorset for Dannebrogsordenen omkranset af elefantordenens kæde og ordene: DE KONGELIGE ORDENERS SEGL

25.10.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

tilskrIFT: Høivelbaarne / Hrr. Etatsraad og Professor Thorwaldsen, / Commandeur af Dannebrogordenen og / Dannebrogsmand. –
Udskrift: Høivelbaarne / Hrr: Etatsraad og Professor Thorwaldsen, / Commandeur af Dannebrogordenen og / Dannebrogsmand. –

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Da det, i Overeensstemmelse med Hans Majestæts allerhøieste Resolution af 28de. Juni 1808 og 10de. Marts 1809 for Deres Høivelbaarenhed som Commandeur af Dannebrogordenen for Aarene fra 1ste. Juli 1829 til 1ste Juli d:A: forfaldne Bidrag til Dannebrogsmændenes Understøttelsesfond, 50Rbdl: Sølvmynt samt Optagelsesgebyr 15Rbdl: Sølvmynt ikke endnu er indbetalt, maa jeg, ifølge Hans Majestæts seneste Bestemmelser om Ordenernes Regnskabsvæsen, tjenstligen anmode Deres Høivelbaarenhed om, behageligen at ville, snarest mueligt tilstille mig ovennævnte Beløb, hvorefter Qvittering strax skal følge. –

Kjøbenhavn den 25de: October 1834 –

J Haxthausen

/ Lindberg

Archival Reference
m19 1834, nr. 63
Subjects
Bills for Thorvaldsen · Thorvaldsen's Honorary Titles
Last updated 10.05.2011 Print