Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6440 af 10246
Afsender Dato Modtager
Andreas Ludvig Koop [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

24.4.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Hr Etatsraad Thorvaldsen / Komandør af Danebroge / etc etc etc –

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Højvelbaarne Hr. Etatsraad!

De maae med Godhed undskylde at jeg tager mig den Frihed at tilstille Dem disse Linier og medfølgende Arbeide af mig. – Min nærværende Stilling er naturligviis højst betrængt, da jeg endnu Sletintet har hørt angaaende mit hjemsente Arbeide for Kongen, – dertil kommer at min yngste Søn er blevet farlig angrebet af Kopperne, og jeg frygter for at hvis jeg ikke kan tage nogen Forholdsregel, – mine andre Børn ligeledes vil blive angrebne af denne grusomme Sygdom. –
Min Bøn til Deres Højvelbaarenhed er derfor om De godhedsfuld vilde modtage dette Maleri for en Priis af 30 Scudi, hvilke vilde kunde hjelpe mig ud af denne Nød.

Rom d 24 April 1834

Deres Højvelbaarenheds
ærbødigste
A:L: Koop

Arkivplacering
m19 1834, nr. 21
Sidst opdateret 10.05.2011 Print