The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6440 of 10246
Sender Date Recipient
Andreas Ludvig Koop [+]

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Rødt laksegl.

24.4.1834 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr Etatsraad Thorvaldsen / Komandør af Danebroge / etc etc etc –

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

See Original

Højvelbaarne Hr. Etatsraad!

De maae med Godhed undskylde at jeg tager mig den Frihed at tilstille Dem disse Linier og medfølgende Arbeide af mig. – Min nærværende Stilling er naturligviis højst betrængt, da jeg endnu Sletintet har hørt angaaende mit hjemsente Arbeide for Kongen, – dertil kommer at min yngste Søn er blevet farlig angrebet af Kopperne, og jeg frygter for at hvis jeg ikke kan tage nogen Forholdsregel, – mine andre Børn ligeledes vil blive angrebne af denne grusomme Sygdom. –
Min Bøn til Deres Højvelbaarenhed er derfor om De godhedsfuld vilde modtage dette Maleri for en Priis af 30 Scudi, hvilke vilde kunde hjelpe mig ud af denne Nød.

Rom d 24 April 1834

Deres Højvelbaarenheds
ærbødigste
A:L: Koop

Archival Reference
m19 1834, nr. 21
Last updated 10.05.2011 Print