Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6383 af 10246
Afsender Dato Modtager
Frederik 6. [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Ingen.

11.2.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Copie:

I Anledning af Din allerunderdanigste Beretning af 5te dennes, ville Vi allernaadigst have Dig bemyndiget til, i Vort Navn, at meddele Etatsraad Thorvaldsen Forsikkring om, at de Kunstskatte, han maatte bestemme sig til at skjænke sit Fædreneland, skulle blive betragtede som een uafhændelig og udelelig Eiendom, der skal vorde indrømmet et Gjenstanden værdigt Opbevarelsessted.

Befalende Dig Gud!

Givet i Vor Residentsstad Kjøbenhavn den 11te. Februar 1834.

Frederik Rex


Afskrivtens Rigtighed bevidne

N. Høyen H Freund

Til

Os elskelige Conferentsraad, Deputeret i Vort Rentekammer, samt for Finantserne, Ridder af Dannebrogen, Collin, Dannebrogsmand.

Generel kommentar

Denne kopi af Frederik 6.s erklæring blev tilsendt Thorvaldsen vedlagt Jonas Collins brev af 15.2.1834.

Arkivplacering
m19 1834, nr. 12
Thiele
Gengivet hos Thiele III, p. 519.
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af · Thorvaldsens testamenter
Personer
Hermann Ernst Freund · N.L. Høyen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 30.08.2016 Print