Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6197 af 10246
Afsender Dato Modtager
P.O. Brøndsted [+]

Afsendersted

København

20.8.1833 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. Højvelbaarne Hr Etatsraad, Ridder Thorwaldsen / p.c. / Rom.

Resumé

Brøndsted ærgrer sig over, at hans bog- og manuskriptsamling, som Thorvaldsen har i pant for et pengelån, og som står opmagasineret hos Anna Maria Buti, ikke er blevet sendt med korvetten Galathea til København. Thorvaldsen har hævdet, at det var for sent at få sagerne med, hvilket Brøndsted betvivler.

Se original

S.T. Hr. Etatsraad Thorwaldsen
&c &c

Kjære Ven,
Hvad hr. Küchler nyeligen svarede paa mit tidligere Brev om Forsendelsen af mine vigtigste Bøger og Papirer med den Kongel: Corvette, nemlig at Du ikke lod ham samme udlevere paa Grund af at det var for sildigt, har i høj Grad forbavset mig.
Vi have her Hs K: H. Prinds Christian og andre, bestemte Efterretning om at Corvetten først den 28de. July er afsejlet fra Napoli til Livorno, og hr. Kuchlers Brev til mig fra Rom, til Svar paa mit tidligere, er af 30te July, og han melder deri at han havde modtaget mit Brev den 25de July – var det da vel for sildigt til Speditionen af mine Ting ???
Dersom Sildigheden maaske ikke er andet end et Paaskud, saa maa jeg bemærke at Du [har] fuldkommen Pant nok for de to tusinde Scudi jeg skylder Dig i min skjønne græske Myntsamling hvoraf jeg ikke forlanger en eneste udleveret førend Du af mig, ved din Hjemkomst, imodtager dine Penge – men mine Bøger og Manuscripter ere mig i høj Grad fornødne til Arbejder jeg her har for, og jeg beder Dig indstændigen at lade alle mine Kasser uopholdelig udlevere til hr. Küchler, hvad enten Corvetten monne være borte eller e[j.]
Mme. Buti skylder jeg Intet, eller dog næsten Intet som Du vil see af mit Brev til hr. Küchler.
Khvn den 20de August 1833.

Din hengivne
Brøndsted

Arkivplacering
m18 1833, nr. 92
Emneord
Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1833 · P.O. Brøndsteds lån hos Thorvaldsen · Thorvaldsens møntsamling
Personer
Anna Maria Buti · Christian 8. · Albert Küchler
Sidst opdateret 04.11.2016 Print