The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 6197 of 10246
Sender Date Recipient
P.O. Brøndsted [+]

Sender’s Location

København

20.8.1833 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. Højvelbaarne Hr Etatsraad, Ridder Thorwaldsen / p.c. / Rom.

Abstract

Brøndsted ærgrer sig over, at hans bog- og manuskriptsamling, som Thorvaldsen har i pant for et pengelån, og som står opmagasineret hos Anna Maria Buti, ikke er blevet sendt med korvetten Galathea til København. Thorvaldsen har hævdet, at det var for sent at få sagerne med, hvilket Brøndsted betvivler.

See Original

S.T. Hr. Etatsraad Thorwaldsen
&c &c

Kjære Ven,
Hvad hr. Küchler nyeligen svarede paa mit tidligere Brev om Forsendelsen af mine vigtigste Bøger og Papirer med den Kongel: Corvette, nemlig at Du ikke lod ham samme udlevere paa Grund af at det var for sildigt, har i høj Grad forbavset mig.
Vi have her Hs K: H. Prinds Christian og andre, bestemte Efterretning om at Corvetten først den 28de. July er afsejlet fra Napoli til Livorno, og hr. Kuchlers Brev til mig fra Rom, til Svar paa mit tidligere, er af 30te July, og han melder deri at han havde modtaget mit Brev den 25de July – var det da vel for sildigt til Speditionen af mine Ting ???
Dersom Sildigheden maaske ikke er andet end et Paaskud, saa maa jeg bemærke at Du [har] fuldkommen Pant nok for de to tusinde Scudi jeg skylder Dig i min skjønne græske Myntsamling hvoraf jeg ikke forlanger en eneste udleveret førend Du af mig, ved din Hjemkomst, imodtager dine Penge – men mine Bøger og Manuscripter ere mig i høj Grad fornødne til Arbejder jeg her har for, og jeg beder Dig indstændigen at lade alle mine Kasser uopholdelig udlevere til hr. Küchler, hvad enten Corvetten monne være borte eller e[j.]
Mme. Buti skylder jeg Intet, eller dog næsten Intet som Du vil see af mit Brev til hr. Küchler.
Khvn den 20de August 1833.

Din hengivne
Brøndsted

Archival Reference
m18 1833, nr. 92
Subjects
Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1833 · P.O. Brøndsted's Loan from Thorvaldsen · Thorvaldsen's Collection of Coins
Persons
Anna Maria Buti · Christian 8. · Albert Küchler
Last updated 04.11.2016 Print