Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5224 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.F. Schouw [+]

Afsendersted

Livorno

Afsenderinfo

Brevet har været forseglet med voks under dækpapir. Herover signetpræg med initialer.
Poststemplet: LIVORNO samt 19GIUG[NO]

15.6.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: All Sigre Ornatissimo / Il Sig.r Cavaliere / Alberto Thorvaldsen. / Celebre Scultore Danese / a / Roma

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original
Velbaarne Hr Etatsraad Thorwaldsen Livorno d. 15de Junii 1830
Commandeur af Dannebrog etc.  


Vi have nu modtaget Brev fra min Svigerinde, Frue Stampe, hvor hun beder os lade Dem vide: at hun finder at Overdelen af Ansigtet er bedre i Masken, Underdelen bedre paa Tegningen, dog burde Næsen i det Hele være noget fiinere. Barnet var 3½ Aar, af en meget smuk fyldig, dog ingenlunde robust, Figur; han var med Undtagelse af den korte Sygdoms Periode af særdeles sundt og blomstrende Udseende. Det vilde være en stor Trøst for den stakkels dybt nedtrykte Moder snart at erholde den lille Figur; hun har maatte prøve den haarde Skiæbne ogsaa at miste det yngste Barn og det af samme Sygdom; Portraitmaler Jensen som just var i Venedig under hans Sygdom, har skaffet hende et Portrait af dette sidste Barn. Naar den lille Figur er færdig i Gibs, ønskes den sendt til min Svoger Dalgas (Huset Dalgas & Ott) i Livorno.

Min Kone hilser Dem mange Gange og takker Dem ret hierteligen for den store Glæde De skaffede hende ved at forære hende Kobberne af Deres Arbeider; – derved vil Erindringen om de glade Timer vi have nydt i Deres Attelier og i Deres Selskab blive endnu meere levende hos os.
Maatte vi dog snart see Dem igien i Fædrenelandet, til hvis jublende Modtagelse vi vilde føie et stille men hierteligt Velkommen.

Deres hengivne
Schouw

Hilsen til alle Landsmændene

Arkivplacering
m15 1830, nr. 87
Personer
Christian Dalgas · C.A. Jensen · Susette Schouw · Christine Stampe · Jean August Carl Louis Fritz Stampe
Sidst opdateret 31.08.2020 Print