Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 5396 af 10246
Afsender Dato Modtager
Carl Vilhelm Raben-Levetzau [+]

Afsendersted

Napoli

14.12.1830 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Neapel d. 14de Decbr. 1830. à la St Lucia No 28

Gode Hr Thorwaldsen!

Da De for nogen Tid siden giorde os den Ære at besøge os i Rom, omtalte De et Logie som kunde være os tienligt; i Tilfælde dette, eller et lignende, endnu er ledigt, maatte jeg da ikke udbede mig den særdeles Godhed af Dem, at lade det leie til mig maanedsviis, fra 1ste Jan. vi behøve ikkun en Dagligstue og et Sovekammer, samt et Kammer til Pigen og ett til en Tiener, dersom der tillige var Leilighed til vores Vogn, var det saameget des bedre. Det er vores Hensigt at reise herfra d: 26d. i denne Maaned. I det jeg beder Dem tusinde Gange undskylde den Frihed jeg tager mig at fremkomme med en saa ubeskeden Anmodning, beder jeg Dem tillige modtage Forsikkringen om min udmærkede Høiagtelse.

Mange Hilsner fra min Kone.

ærbødigst
Raben Levetzau

Arkivplacering
m15 1830, nr. 160
Sidst opdateret 10.05.2011 Print