Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4149 af 10247
Afsender Dato Modtager
Paul Heinrich Wulffen [+]

Afsendersted

Livorno

15.3.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Ornatiss.mo Sig. Pro.e Coll.mo Sig / Sig. Alberto Thowalsen / Cavaliere del Real Ordine d’Dannebrog / di. S M Danese & & & & & / a / Roma

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

S.T.


Jeg tager mig den Frihed ved nerværende, at anbefale Dem, en haabefuld Yngling Tommaso Achiardi, som høre til en meget respektabel Familie i denne Bye, og som Lysten til de skjønne Videnskaber Bille[d]hugger trækker ham til Deres Sted, han har bedet mig at anbefale ham til Deres Omhue, som en Mand der har saa store Fortjenester for Videnskaberne og lægger saadan Værdie [i] samme. –

Maaske vil det ikke komme i Deres Hudkommelse hvem jeg er; min Broder var fordum Consul i Civitavecchia og jeg er en Søn af den gammele afdøde Wulffen her, jeg hafte og for Endeel Aar siden, den Ære at gjøre Deres personlige Bekjendtskab i Rom. Beder at undskylde min tagne Frihed og med den Overbeviisning at De vil være min Anbefalende gavnlig, forbliver jeg med all Høiagtelse

Deres

  underdanigste Tjener
Livorno den 15 Martii Paul H Wulffen
1827  
Arkivplacering
m12 1827, nr. 26
Sidst opdateret 10.05.2011 Print