The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4150 of 10248
Sender Date Recipient
Paul Heinrich Wulffen [+]

Sender’s Location

Livorno

15.3.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Ornatiss.mo Sig. Pro.e Coll.mo Sig / Sig. Alberto Thowalsen / Cavaliere del Real Ordine d’Dannebrog / di. S M Danese & & & & & / a / Roma

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

S.T.


Jeg tager mig den Frihed ved nerværende, at anbefale Dem, en haabefuld Yngling Tommaso Achiardi, som høre til en meget respektabel Familie i denne Bye, og som Lysten til de skjønne Videnskaber Bille[d]hugger trækker ham til Deres Sted, han har bedet mig at anbefale ham til Deres Omhue, som en Mand der har saa store Fortjenester for Videnskaberne og lægger saadan Værdie [i] samme. –

Maaske vil det ikke komme i Deres Hudkommelse hvem jeg er; min Broder var fordum Consul i Civitavecchia og jeg er en Søn af den gammele afdøde Wulffen her, jeg hafte og for Endeel Aar siden, den Ære at gjøre Deres personlige Bekjendtskab i Rom. Beder at undskylde min tagne Frihed og med den Overbeviisning at De vil være min Anbefalende gavnlig, forbliver jeg med all Høiagtelse

Deres

  underdanigste Tjener
Livorno den 15 Martii Paul H Wulffen
1827  
Archival Reference
m12 1827, nr. 26
Last updated 10.05.2011 Print