15.3.1827

Sender

Paul Heinrich Wulffen

Sender’s Location

Livorno

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Ornatiss.mo Sig. Pro.e Coll.mo Sig / Sig. Alberto Thowalsen / Cavaliere del Real Ordine d’Dannebrog / di. S M Danese & & & & & / a / Roma

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

S.T.I


Jeg tager mig den Frihed ved nerværende, at anbefale Dem, en haabefuld Yngling Tommaso Achiardi, som høre til en meget respektabel Familie i denne Bye, og som Lysten til de skjønne Videnskaber Bille[d]hugger trækker ham til Deres Sted, han har bedet mig at anbefale ham til Deres Omhue, som en Mand der har saa store Fortjenester for Videnskaberne og lægger saadan Værdie [i] samme. –

Maaske vil det ikke komme i Deres Hudkommelse hvem jeg er; min Broder var fordum Consul i Civitavecchia og jeg er en Søn af den gammele afdøde Wulffen her, jeg hafte og for Endeel Aar siden, den Ære at gjøre Deres personlige Bekjendtskab i Rom. Beder at undskylde min tagne Frihed og med den Overbeviisning at De vil være min Anbefalende gavnlig, forbliver jeg med all Høiagtelse

Deres

  underdanigste Tjener
Livorno den 15 Martii Paul H Wulffen
1827  

Archival Reference

m12 1827, nr. 26

Commentaries

  1. Dvs. salvo titulo, der er latin for “med forbehold for titlen”. Udtrykket bruges i tilskrifter på breve, når man vil angive, at man ikke kender titlen, eller at denne formalitet ikke er nødvendig.

Last updated 10.05.2011