Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3901 af 10246
Afsender Dato Modtager
Johan Christian Fick [+]

Afsendersted

København

24.1.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Kiøbenhavn d. 24 Januar 1826.

Hr: Etatsraad Thorvaldsen!

Saa ofte som jeg i Erindringen tilbagekalder den for mig saa behagelige Tid, under mit Ophold i Rom, saa erkjender jeg fuld vel at Deres behagelige og lærerige Omgang bidrog saare meget dertil. Naturen har nægtet mig Evner til ved Arbeide at vise min Erkjendtlighed, jeg maa derfor bede Dem at nøies med min oprigtige Tak for den megen Beredvillighed, De viiste mig.
Med Fornøielse benytter jeg denne Leilighed til at efterkomme min Vens Ønske, idet jeg herhos sender Professor Petersens Indledning til Archæologiens Studium og ønsker at samme maa vinde Deres Bifald. Ogsaa ønsker jeg at Verdens store Bygmester vil lægge mange og fornøielige Aar til Deres Liv.
Med al Høiagtelse og Venskab forbliver jeg Deres stedse meget forbundne

C Fick

Arkivplacering
m11 1826, nr. 5
Sidst opdateret 10.05.2011 Print