Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3962 af 10246
Afsender Dato Modtager
Giovanni Raimondo Torlonia [+]

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Lille rødt laksegl uden synligt præg.

12.6.1826 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet, men læsningen af året er usikker. Thiele læste årstallet som 1824, jf. Thiele op.cit., men det kan også læses som 1826. I princippet kunne der lige så godt være tale om det ene som det andet årstal, da de implicerede, Thomas Hope og Giovanni RaimondoTorlonia, med god ret kunne rykke for udleveringen af Jason med det gyldne skind, A822, begge år. Se hertil brevkommentarerne.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A Monsieur / Monsr le Chevalier Thorwaldsen

Resumé

På vegne af Thomas Hope rykker Torlonia for færdiggørelsen af Jason med det gyldne skind, A822, som han har bestilt 23 år tidligere.

Se original

Stimatis[simo] Sigre Cavre

Avendo ricevuto lettere del Sig Tomo Hope quale mi parla della Sua Statua di Iasone la prego dirmi cosa

gli ho da rispondere[;] non devo dubitare delle tante di lei promesse. Sia pronto a non tardare a farmene la consegna cio che sentiro con piacere[.]
Gradisca l’assicurazione della mia Sincera Stima e mi creda

  Suo Oblig Servre
li 12. Giugno 1826. Torlonia.
Generel kommentar

Brevet er med undtagelse af den afsluttende datering skrevet uden et eneste komma eller punktum. I den gengivne tekst ovenfor er derfor i kantede parenteser indsat et minimum af interpunktion for forståelighedens skyld.

Arkivplacering
m11 1826, nr. 39
Thiele
Omtalt Thiele III, p. 197 med dateringen 1824 i stedet for 1826 (se evt. dateringsbegrundelsen for mere herom).
Andre referencer

  • Omtalt i David Bindman: ‘Thomas Hope’s Modern Sculptures: “A zealous and liberal patronage of its comtemporary professors”’, in: David Watkin and Philip Hewat-Jaboor (ed.): Thomas Hope as Regency Designer, New Haven og London 2008, p. 137.
  • Gengivet i Margrethe Floryan: ‘Jasons skæbne’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 2003, p. 68.

Emneord
Jason og Hopes bestilling · Statuer, antik mytologi · Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes · Thorvaldsens værker, rykkere for
Personer
Thomas Hope
Værker
Sidst opdateret 10.05.2011 Print