Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 316 af 10318
Afsender Dato Modtager
Menicuccia ? [+]

Afsendersted

Rom

Tidligst 1804 [+]

Dateringsbegrundelse

Af udskriften fremgår Thorvaldsens adresse som Via Sistina nr. 46, hvorfor brevet med sikkerhed må være afsendt tidligst 1804, idet Thorvaldsen dette år flyttede til denne adresse. Se evt. referenceartiklen om Thorvaldsens bopæle. Såfremt betegnelsen ‘cavaliere’ skal forstås som en titel, så må brevet være endnu senere, idet Thorvaldsen først primo 1810 blev udnævnt til ridder af Dannebrog. Se evt. referenceartikel om Thorvaldsens udnævnelser.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Al Nobil Signore / Il S.e. Cav.e Torwalsen / Via Sistina N.o 46

Resumé

Den sengeliggende Menicuccia skriver til Thorvaldsen. Hun er den foregående tirsdag er blevet sparket af en hest. Hun beder om, at han i sin godhed vil hjælpe hende, så hun kan klare udgifterne til behandlingen og snart komme sig.

Se original

Risp[ettabilissi].mo S[ignor].e Cav[alier].e

Trovami a guardare il Letto per aver ricevuto sgraziatamente Marteddi scorso due Calci da un Cavallo mentre traversavo strada Carrozza. Prego pertanto la sua bontà a volermi soccorrere in questa circostanza p[er] affrontare le spese della cura, e presto ristabilirmi. Sono

Sua Serva
Menicuccia

Via della Vite No 58 ––

Generel kommentar

Kvinden, Menicuccia, der her skriver til Thorvaldsen kan ikke identificeres med sikkerhed. Hun skriver, hvis hun selv har ført pennen, med en nydelig håndskrift, hvilket kunne tyde på en vis dannelse. Hvad deres forhold har været kan man imidlertid kun gisne om. Hvis der er tale om den samme Menicuccia, som nævnes i brevet fra Poul Scheel til Thorvaldsen 10.4.1800, så må hun have været en ældre dame, men det er umuligt at afgøre, om der faktisk er tale om samme person. Muligvis har hun, der jf. den undertegnede adresse har boet i ganske kort afstand fra Thorvaldsen, udbedt sig hans velgørenhed på baggrund af hans ry, eller det underskrevne ‘serva’ kan være ment konkret, så hun har været hans tjenestepige; men det kan heller ikke udelukkes, at Thorvaldsen har haft et endnu tættere forhold til kvinden. Om Thorvaldsens kvinder i øvrigt se brevene tilknyttet dette emneord.

Arkivplacering
gmVII, nr. 14
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Thorvaldsens kvinder · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Sidst opdateret 26.09.2018 Print