No. 5906 af 10318
Afsender Dato Modtager
Dorota Barbara Czartoryska [+]

Afsendersted

Rom

Mellem 3.8.1832 og 8.8.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen er usikker. Czartoryska var løbende i kontakt med Thorvaldsen ang. Zofia Potockas bestilling af et gravmonument og to buster til Potocki-kapellet i Wavel-katedralen i Krakow; det første sikkert daterede brev fra hende er fra 3.8.1832, det sidste fra 8.8.1836.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Monsieur / Le Chevalier Torwalzen.

Resumé

Czartoryska beder om et svarbrev fra Thorvaldsen til Zofia Potocka og beder ham desuden om at “gøre, hvad der skal til”, med hensyn til “Giuntotardierne”, så alt går i orden.

Se original

J’attend la Lettre du Chevalier Torwalzen pour repondre a la Comtesse Arthur Potocka, et je prie le chevalier de mettre tout ce dont il est Convenu avec les Giuntotardi afin que tout soit en regle

veuillez agreer mes Sentimens tres devoues

DP Czartorizka

Arkivplacering
gmVI, nr. 82
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Svarbrev fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Filippo Giuntotardi · Zofia Potocka
Sidst opdateret 19.08.2014 Print