Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2346 af 10246
Afsender Dato Modtager
Ivan Joseph de Chaudoir [+]

Afsendersted

Frankfurt

Tidligst 24.8., senest 30.8.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevet. Alligevel kan brevet formentlig dateres ret præcist. Thorvaldsen var i Frankfurt tre gange i sit liv, hhv. 24.8.181930.8.1819, 27.6.184129.6.1841 og 13.10.1842.
Den sidste gang var han der så kort (kun en enkelt dag), at det ikke er sandsynligt, at Chaudoir skulle have nået at lede efter ham hele fire gange. Chaudoirs dødsår kendes p.t. ikke, men at han skulle have levet helt til 1841 er ikke videre sandsynligt. Ergo er opholdet 1819 det mest sandsynlige, også i betragtning af, at Chaudoir refererer til arkæologen Otto Magnus Stackelbergs rejse i Grækenland, som fandt sted 1810-14. Brevet skal dermed efter al sandsynlighed dateres til tidligst 24.8. og senest 30.8.1819. Se desuden den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Frankfurt

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Chaudoir er på gennemrejse i Frankfurt og har hørt, at Thorvaldsen også opholder sig i byen. Han har opsøgt ham forgæves fire gange og håber nu, om ikke andet så på skrift, at kunne vække billedhuggerens erindring om sig. De lærte hinanden at kende i Rom for år tilbage.

Se original

Baron v Chaudoir der eine alte Bekanntschaft von H v Thorwalson ist, so alt daß er vieleicht schon gänzlich außer Gedächtniß gekommen ist, reiset eben durch Frankfurt und erfart daß den Ritter auch in dieser Stadt angekommen ist, hätte also herzlich gewünscht der Ritter noch einmal zu sehen, nach 4 x unfrüchtigen Versuchen nimmt er sich die Freyheit schriftlich sich dem Gedächtniß der v Thorwalson zu erinnern – Ort und Zeit der Bekanntschaft ist Rom als Stachelberg kürzlich aus Griechenland zurückkerthe Chaudoir ist aus Rusland und Besätz im ihm höchst theures Andenken d Ritter v Thorwalsen.

Generel kommentar

Brevet har tidligere været antaget som værende skrevet af Stanislaus de Chaudoir, men både håndskrift og indhold tyder på, at der i stedet er tale om Stanislaus’ far Ivan Joseph de Chaudoir.


Indicierne for en ny tilskrivning er følgende:

  • Håndskriften i dette brev er ikke identisk med de to dokumenter, der med sikkerhed er skrevet af sønnen Stanislaus.
  • Brevskriveren omtaler bekendtskabet som meget gammelt – det giver ikke mening, at Stanislaus skulle skrive sådan, når han og Thorvaldsen sommeren forinden havde indgået en aftale om udførelse af et gravmæle, jf. Gravmæle over Stanislaus Chaudoirs hustru, A624 og kontrakten af 12.6.1818.
  • Brevskriveren fastsætter det første møde med Thorvaldsen til Rom i tiden omkring arkæologen Otto Magnus Stackelbergs hjemrejse fra Grækenland. Stackelberg tog til Grækenland 1810 og rejste hjem 1814, men ikke over Rom, jf. både Rodenwaldt og Gerhard, op. cit. Der må derfor enten være tale om udrejsen, dvs. omkring 1810, eller om Stackelsbergs senere genkomst til Rom, efter Grækenland og de efterfølgende to år i hjemlandet, dvs. tidligst 1816. Omtalen af bekendtskabet som meget gammelt kunne tyde på det første.

Arkivplacering
gmVI, nr. 53
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Gerhart Rodenwaldt: Otto Magnus von Stackelberg. Der Entdecker der griechischen Landschaft. 1786-1837, München og Berlin 1959, p. 24.
  • Eduard Gerhard: Aus Stackelsberg’s Nachlass, Berlin 185, p. 310.

Emneord
Invitationer til Thorvaldsen, andre steder · Selskabsliv, andre steder
Personer
Otto Magnus Stackelberg
Sidst opdateret 24.05.2020 Print