Arkivet, Thorvaldsens Museum

Tilbage til C

Ivan Joseph de Chaudoir

Ivan Joseph de Chaudoir, der var far til Stanislaus de Chaudoir, kendes i Thorvaldsen-sammenhæng p.t. kun fra et enkelt brev af senest 30.8.1819, som formentlig er skrevet af ham til Thorvaldsen. Der kunne dog også være tale om Antoine de Chaudoіr (1749–1824), Ivan Jozef de Chaudoіrs bror, en hollandsk teolog og kunstsamler.

Af brevet fremgår det, at Chaudoir og Thorvaldsen havde mødt hinanden i Rom, formentlig omkring 1810, alternativt omkring 1816, og at tilfældet ville, at de i 1819 begge opholdt sig i Frankfurt. Chaudoir håbede med brevet at opnå et møde med Thorvaldsen under billedhuggerens gennemrejse fra Rom til København. Han var foreløbigt gået forgæves fire gange. Om det lykkedes, vides p.t. ikke.

Ivan Joseph de Chaudoir havde en vigtig stilling ved hoffet omkring den polske konge Stanisław 2. August Poniatowski, men flyttede efter dennes abdicering 1795 til Bayern, hvor han 1814 blev betitlet baron af kong Maximilian 2. Titlen blev gjort arvelig i 1826 af den russiske zar Nikolaj 1. og blev derved overført til sønnen Stanislaus, jf. Basilewsky, op. cit., p. 462.

Chaudoir opkøbte store jordområder i det nuværende Ukraine i provinsen Volhynia i nærheden af byen Zhytomyr, vest for Kiev. Godset, beliggende ved Ivnytsya, overgik til sønnen Stanislaus og blev opholdssted for dennes store, offentligt tilgængelige mønt- og bogsamling.

Referencer

  • P. Basilewsky: ‘Baron Maximilien de Chaudoir (1816-1881)’, in: The Coleopterists Bulletin, vol. 36, No. 3, ‘Baron Maximilien de Chaudoir Memorial Issue, Part 1’ (Sep., 1982),” p. 462-474, The Coleopterists Society.
  • Korrespondance med Lidiia Dakhnenko, The head of the Art Department of Zhytomir Regional Museum, december 2016, Thorvaldsens Museums journal 0242237.

Sidst opdateret 12.11.2020

Ivan Joseph de Chaudoir

aka Iwan-Jossyp von Chaudoir / Johann-Joseph de Chaudoir / Ian Joseph de Chaudoir 1746-1839 Polsk, russisk Baron
Til Thorvaldsen1 dok.