The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2346 of 10246
Sender Date Recipient
Ivan Joseph de Chaudoir [+]

Sender’s Location

Frankfurt

Before 30.8.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevet. Alligevel kan brevet formentlig dateres ret præcist. Thorvaldsen var i Frankfurt tre gange i sit liv, hhv. 24.8.181930.8.1819, 27.6.184129.6.1841 og 13.10.1842.
Den sidste gang var han der så kort (kun en enkelt dag), at det ikke er sandsynligt, at Chaudoir skulle have nået at lede efter ham hele fire gange. Chaudoirs dødsår kendes p.t. ikke, men at han skulle have levet helt til 1841 er ikke videre sandsynligt. Ergo er opholdet 1819 det mest sandsynlige, også i betragtning af, at Chaudoir refererer til arkæologen Otto Magnus Stackelbergs rejse i Grækenland, som fandt sted 1810-14. Brevet skal dermed efter al sandsynlighed dateres til tidligst 24.8. og senest 30.8.1819. Se desuden den generelle kommentar.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Frankfurt

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Chaudoir is travelling through Frankfurt and has heard that Thorvaldsen is also in the town. He has tried in vain to see him four times and now hopes, if only in writing, to remind the sculptor that they met in Rome years ago.

See Original

Baron v Chaudoir der eine alte Bekanntschaft von H v Thorwalson ist, so alt daß er vieleicht schon gänzlich außer Gedächtniß gekommen ist, reiset eben durch Frankfurt und erfart daß den Ritter auch in dieser Stadt angekommen ist, hätte also herzlich gewünscht der Ritter noch einmal zu sehen, nach 4 x unfrüchtigen Versuchen nimmt er sich die Freyheit schriftlich sich dem Gedächtniß der v Thorwalson zu erinnern – Ort und Zeit der Bekanntschaft ist Rom als Stachelberg kürzlich aus Griechenland zurückkerthe Chaudoir ist aus Rusland und Besätz im ihm höchst theures Andenken d Ritter v Thorwalsen.

General Comment

Brevet har tidligere været antaget som værende skrevet af Stanislaus de Chaudoir, men både håndskrift og indhold tyder på, at der i stedet er tale om Stanislaus’ far Ivan Joseph de Chaudoir.


Indicierne for en ny tilskrivning er følgende:

  • Håndskriften i dette brev er ikke identisk med de to dokumenter, der med sikkerhed er skrevet af sønnen Stanislaus.
  • Brevskriveren omtaler bekendtskabet som meget gammelt – det giver ikke mening, at Stanislaus skulle skrive sådan, når han og Thorvaldsen sommeren forinden havde indgået en aftale om udførelse af et gravmæle, jf. Gravmæle over Stanislaus Chaudoirs hustru, A624 og kontrakten af 12.6.1818.
  • Brevskriveren fastsætter det første møde med Thorvaldsen til Rom i tiden omkring arkæologen Otto Magnus Stackelbergs hjemrejse fra Grækenland. Stackelberg tog til Grækenland 1810 og rejste hjem 1814, men ikke over Rom, jf. både Rodenwaldt og Gerhard, op. cit. Der må derfor enten være tale om udrejsen, dvs. omkring 1810, eller om Stackelsbergs senere genkomst til Rom, efter Grækenland og de efterfølgende to år i hjemlandet, dvs. tidligst 1816. Omtalen af bekendtskabet som meget gammelt kunne tyde på det første.

Archival Reference
gmVI, nr. 53
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Gerhart Rodenwaldt: Otto Magnus von Stackelberg. Der Entdecker der griechischen Landschaft. 1786-1837, München og Berlin 1959, p. 24.
  • Eduard Gerhard: Aus Stackelsberg’s Nachlass, Berlin 185, p. 310.

Subjects
Invitations for Thorvaldsen, elsewhere · Social Life, elsewhere
Persons
Otto Magnus Stackelberg
Last updated 24.05.2020 Print