The Thorvaldsens Museum Archives

Back to C

Stanislaus de Chaudoir

Chaudoir bestilte den 12.6.1818 et relief til et gravmæle over sin første hustru, jf. det i Thorvaldsen-forskningen længe benævnte Gravmæle over Stanislaus Chaudoirs hustru, A624. Hendes nærmere identitet har hidtil ikke været kendt i Danmark, men takket være Dubman og Dakhnenko, begge op. cit., er hun nu blevet identificeret. Der var tale om den østrigskfødte Aloisia d’Erggelet, der blev gift med Chaudoir i 1814. Med ham fik hun sønnen, den senere estimerede insektforsker, Maximilian de Chaudoir (1816-1881). Pga. identifikationen af Aloisia de Chaudoir er relieffet A624 nu omdøbt til Gravmæle over Aloisia de Chaudoir.

Gravmælerelieffet blev udført i marmor oktober 1819 – juni 1821 og er i dag bevaret på Zhytomir Regional Museum, Ukraine, jf. Dubman, op. cit. Den tegnede skitse, C168r, og relieffet Svævende kvinde og dødens genius, A625, skal formentlig ses som forarbejder til gravmælet, men fik også selvstændigt liv som et værk i sig selv, jf. artiklen Anima beata.

Chaudoir giftede sig igen i 1821 med den purunge engelske Lucy Crichton (ca. 1803-1860), jf. The Monthly Magazine og Blackwood’s Magazine, op. cit., der i Chaudoirs brev til Thorvaldsen af 17.9.1820 beskrives som niece til arkæologen m.m. Edward Dodwell. Lucy var datter af lægen Alexander Crichton (1763-1856) og Dodwells søster, akvarelmaleren Frances Dodwell, gift Crichton (17??-1857).

Chaudoir selv var bl.a. numismatiker og bog- og møntsamler og havde interesse også for entomologi og, som sin svigerfar Crichton, geologi. Han indrettede et museum for sin anerkendte bog-, mønt- og medaljesamling på sit i dag nedrevne gods i Ivnytsya, Ukraine, jf. Chaudoir og Sestini, op. cit., samt Avellino, op. cit.

Chaudoir var søn af Ivan Joseph de Chaudoir, og fik ret til at bære dennes titel af baron i 1826 af den russiske zar Nikolaj 1., jf. Basilewsky, op. cit., p. 462. Han arvede faderens store gods og landområder i det nuværende Ukraine i provinsen Volhynia i nærheden af byen Zhytomyr, vest for Kiew. Godset, beliggende ved Ivnytsya, blev opholdssted for dennes store, offentligt tilgængelige mønt- og bogsamling.

Portrættet anvendt ovenfor til højre er udført af den østrigske maler Johann Baptist von Lampi den yngre (1775-1837) som pendant til portrættet af hustruen Aloisia de Chaudoir. Portrættet befinder sig på Zhytomir Regional Museum, Zhytomyr, Ukraine, som en del af Chaudoir-familiens efterladte kunstsamling. Det er formentlig udført i forbindelse med parrets bryllup 1814, Inv.nr. ЖKM – 7888. Olie på lærred, 79×69 cm.


Værker på Thorvaldsens Museum

Se Chaudoir repræsenteret i Kataloget.

References

  • F.M. Avellino: ‘Letteratura’, in: Annali dell’Instituto di Corrispondenza Archeologica, Volume 3, Istituto di Corrispondenza Archeologica, Rom 1831, p. 416-420.
  • P. Basilewsky: ‘Baron Maximilien de Chaudoir (1816-1881)’, in: The Coleopterists Bulletin, vol. 36, No. 3, ‘Baron Maximilien de Chaudoir Memorial Issue, Part 1’ (Sep., 1982),” p. 462-474, The Coleopterists Society.
  • Blackwood’s Magazine, Volume 10, London, aug.-dec. 1821, p. 238.
  • Stanisław Chaudoir og Domenico Sestini: Descrizione d’alcune medaglie greche del museo del signore barone Stanislao di Chaudoir per Domienico Sestini, Firenze 1831.
  • Kira Kofoed: Anima beata, Arkivet.thorvaldsensmuseum.dk, 2016.
  • The Monthly Magazine: Or, British Register, Volume 52, London 1821, p. 283 (under Kent, Married).
  • Thiele II, p. 382.
  • Korrespondance med Lidiia Dakhnenko, Zhytomir Regional Museum, december 2016, Thorvaldsens Museums journal 0242237.
  • Korrespondance med Sergiy Matyushenko, Den danske ambassade i Ukraine, december 2016, Thorvaldsens Museums arkiv.

Last updated 12.11.2020

Stanislaus de Chaudoir

Stanislaus de Chaudoir

Stanislaus / Stanislas / Stanislaw Ivanov / Iwanowitsch / Chaudoir / de Chaudoir / von Chaudoir 1792-1858 Polish, russian Archeologist, numismatist, and baron
To Thorvaldsen2 Doc.

Mentioned in1 Doc.