Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6470 af 10246
Afsender Dato Modtager
Niels Christian Zumvohrde [+]

Afsendersted

Rom

Efter 29.5.1834 [+]

Dateringsbegrundelse

Brevet må være skrevet umiddelbart efter Zumvohrdes bønskrivelse af 29.5.1834. Thorvaldsen må altså have imødekommet Zumvohrdes bønskrivelse.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Deres Høi og Velædle; / Hr von Torvaldsen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Se original

Deres Høi og Velædle!

For denne store Velgjerning, som Deres Naade haver beviist imod mig forbliver jeg evig Deres Skyldner, thi jeg saae min Moder i Øieblikket forladt, og jeg som er skyldig til at hjelpe hende, var ikke istand dertil, saa har Deres Naades Godhed rettet min Moder og mig, som Ubekjendte, udaf Nøden. Thi nu haaber jeg snart at komme hende til Trøst, hvorfor jeg har Deres Godhed at takke. og forbliver Deres stedse skyldigste og taknemligste Tjener

Niels Christian Zumvohrde
født i Hillerød    

Arkivplacering
gmV, nr. 150
Sidst opdateret 07.01.2013 Print