Efter 29.5.1834

Afsender

Niels Christian Zumvohrde

Afsendersted

Rom

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Deres Høi og Velædle; / Hr von Torvaldsen.

Dateringsbegrundelse

Brevet må være skrevet umiddelbart efter Zumvohrdes bønskrivelse af 29.5.1834. Thorvaldsen må altså have imødekommet Zumvohrdes bønskrivelse.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Deres Høi og Velædle!

For denne store Velgjerning, som Deres Naade haver beviist imod mig forbliver jeg evig Deres Skyldner, thi jeg saae min Moder i Øieblikket forladt, og jeg som er skyldig til at hjelpe hende, var ikke istand dertil, saa har Deres Naades Godhed rettet min Moder og mig, som Ubekjendte, udaf Nøden. Thi nu haaber jeg snart at komme hende til Trøst, hvorfor jeg har Deres Godhed at takke. og forbliver Deres stedse skyldigste og taknemligste Tjener

Niels Christian Zumvohrde
født i Hillerød    

Arkivplacering

gmV, nr. 150

Sidst opdateret 07.01.2013